Főoldal

Tartalom

Plébániánk bemutatása

Egyházközségeink története, jelene

Miserend

Aktuális események, híreink

Csabrendek temető, sírhely megváltás

Hittan oktatás

Vasárnapi ünnepi gondolatok

Elérhetőségünk, fontosabb linkek

 

 

 

 

 

 

 

Csabrendek Szent Lőrinc Plébánia

 Csabrendek plébánia, egyházközség

 Döbröce Krisztus Király egyházközség

Nagygörbő Antiochiai Szent Margit egyházközség

 Nagytárkány egyházközség

Nyírespuszta Szent Márton egyházközség

Sümegprága Szent István király egyházközség

Szentimrefalva Szent Imre egyházközség

 

 

 

 

          Csabrendek plébánia, egyházközség:

  Három ősi településből alakult: Rendek (1344-ben Rennek), Al-Csab és Fel-Csab vagy Szentistván-Csab

falukból. Mind a háromnak volt parochiális temploma, a rendeki Szent Lőrinc vértanú a felcsabi Szent István

vértanú tiszteletére. A tatárjárás idején mind a három falu elpusztult templomával együtt, de hamar újjáéled-

tek. A török idők újra teljes pusztulást hoztak. Sümeg várának közelsége állandó harcokat jelentett. A XVIII.

század elején Csabrendek néven éled újjá a három elpusztult település. 1785-ben kezdik meg a mai templom

építését a falu legmagasabb pontján, a régi templom feletti dombtetőn. Az ősi titulus továbbra is Szent Lőrinc

vértanú marad, de a csabi templom patrónusának képét Szent István vértanú elhelyezik a főoltár fölött.

 

 

A hívek lelki gondozását a sümegi ferencesek végzik 1686-tól. 1728-ban újjászervezik a plébániát.

A mai plébánia ház 1902-ben épült

 

A dombtetőn álló magányos, nagy templomot sok vihar éri, 1885-ben tűz pusztított, 1922-ben villámcsapás,

1948-ban orkán rongálja.

Teljes belső felújítás 2005-ben készült el.

Orgonája kiváló minőségű Rieger orgona .

 

                  

 Cecília-kápolna 1882-ben épült.          

 

         

 

A plébánia templom titulusa: Szent Lőrinc vértanú, búcsú aug. 10.  Templomunk a pilismaróti testvéregyházközségtől,

2006. június 24.én, Szent Lőrinc csontereklyét kapott ajándékba. 

                                                                                                                                                                                      

Az ereklye eredetiségét igazoló dokumentum.

Szentségimádási nap: június 24. és december 01.

Az egyházközség világi elnöke: dr. Domina Csabáné. 

Egyházközség gondnoka :               Bakos István

Kántor :                                           Gosztola Marietta

Templomunkban mükődik a Szent Lőrinc énekkar.

            Vissza a lap tetejére

 

   Döbröce Krisztus Király egyházközség
Okleveleink már 1416-1542-ben említik. Iskolakápolnája 1936-ban épült a hívek összefogásából. Titulusa: Krisztus Király. Búcsú ünnepe: október utolsó vasárnapja. Szentségimádási nap: Szent Család vasárnapja.

Az épület 2007-ben végleg az egyházközség tulajdonába került vissza.

Egyházközség gondnoka: Fenyvesi Imre.

 Kántor :                           Arany Nikolett  és Arany Zsanett

           

Döbröce honlapja

Vissza a lap tetejére

Nagygörbő Antiochiai Szent Margit Egyházközség

 1247 - ben Curbu néven szerepel. Népes hely volt, 1552-ben foglalja el a török . Temploma románkori, XIII. században átépítve barokk stílusban 1722-ben.

                                            

                               

                                                                             

Titulusa: Antiochiai Szent Margit , búcsú: július 20.

Szentségimádási nap: március 19.

Egyházközség világi elnöke:    Judi Lajos

Egyházközség gondnoka:        Ferenczi Zoltán

Kántor:                                   Arany Nikolett és Arany Zsanett

Nagygörbő honlapja

 

                 Vissza a lap tetejére

  Nagytárkány Egyházközség

Tárkányt először egy 1270-es határjárás említi, temploma is volt. 1921-ben népesül be újra, 40 család letelepedésével. Jelenleg iskolakápolnája van.
Egyházközség gondonoka:  Eszli Jánosné
Kántor :                                  Arany Nikolett és Arany Zsanett
Titulusa: Szűz Mária neve, búcsú szeptember 12.

   Vissza a lap tetejére

Nyírespuszta   Szent Márton egyházközség

Új település, 1927-ben 20 család kapott telket és költözött ide, jórészt Prága, Bazsi és Görbő falvakból.
Misézőhely családi háznál.
Titulusa: Tours-i  Szent Márton búcsú: november 11.

Egyházközség világi elnöke:  id. Gyalog István
Egyházközség gondnoka:      Czafitné Gyalog Katalin

Kántor:                                  Arany Nikolett  és Arany Zsanett

                       Vissza a lap tetejére

Sümegprága Szent István király egyházközség

A falu 1436-ban Sümeg várához tartozik . Templomát jelenlegi formájában Acsády püspök építetti újjá 1740-ben. 1797-ben a hívek tornyot, sekrestyét és tornyot építenek hozzá.

Barokk stílus.

Teljes külső és belső felújítása 2004-ben.

Titulusa:  Szent István király , búcsú: augusztus 20.

Szentségimádási nap:   június 29.

Egyházközség világi elnöke:     Kulcsár Mónika

Egyházközség gondnoka:         Kulcsár Tibor

Kántor:                                        Arany  Nikolett és Arany Zsanett

Sümegprága honlapja

vissza a lap tetejére


Szentimrefalva Szent Imre egyházközség

1909 előtt Sárosd. A templom mai formáját 1758-ban nyerte el. Barokk sítílusban. Tornya a XIX. század első felében épül hozzá klasszicista stílusban.

Belső felújítása 2004-ben.

Titulusa:  Szent Imre herceg, búcsú: november 05.

Egyházközség gondnoka: Ruzsa Oszkár és Horváth Tibor

Kántor:                                 Arany Nikolett és Arany Zsanett

Vissza a lap tetejére

Főoldal

Tartalom

Plébániánk bemutatása

Egyházközségeink története, jelene

Miserend

Aktuális események, híreink

Csabrendek temető, sírhely megváltás

Hittan oktatás

Vasárnapi ünnepi gondolatok

Elérhetőségünk, fontosabb linkek