Főoldal

Tartalom

Plébániánk bemutatása

Egyházközségeink története, jelene

Miserend

Aktuális események, híreink

Csabrendek temető, sírhely megváltás

Hittan oktatás

Vasárnapi ünnepi gondolatok

Elérhetőségünk, fontosabb linkek

 

 

 

Vasárnapi, ünnepi gondolatok

 

 

 

 

Évközi XVI. vasárnap   B-év

 

 

Olvasmány:   Jer  23,   1-6.

Szentlecke      Ef     2,13-18

Evangélium:   Mk  6, 30-34.

 

Jézus megszánja az igazságra éhezőket!

 

  Megszánta Jézus az embereket, és sok mindenre kezdte tanítani őket.

  Miért érzett Jézus szánalmat az emberek fölött?

  Megmondja, megmagyarázza a mai evangélium.

  A jövő vasárnap arról olvashatunk, hogy a testi éhség miatt is megszánja őket.

 

1.)    Sokszor szemére vetik a vallásnak: ellensége a tudománynak.

Ez egy elnagyolt, eltúlzott mondat, mert először meg kellene határozni, mi a tudomány, és mi a vallás.

  A./  Erich From  pszichológusnak a következő a meglátása:

 „Az arisztotelészi klasszikus gondolkodás törvényeit használó nyugati kereszténység volt

képes megteremteni a tudományt – és jutott el az atomok titkáig.”

 B./ Nekünk talán a végső állomásban,(a halálban), kell meglátnunk: vallás és tudomány nem lehetnek egymás nélkül. (Amikor például egy temetésen koporsó mellett áll az Egyház, elűzi az ördögi megsemmisülés sötét gondolatát).

 C./ Szánalomra méltó a hit nélküli ember! 

       Jézus hallgatói magukat hívőnek tartó zsidó emberek voltak, nem is e miatt kellett megszánni őket, hanem hitük esendő volta, torzultsága miatt.

 D./ És a mai ember? Miért kell szánni a mai embert?

 

2.)    Jézus megszánja az igazságra, hitre, szeretetre éhező embert!

 A./ Nem lehet szétválasztani a természetest és a természetfelettit.

 B./ A vallási ismeretek hiánya. Sokan csak ebben a világban bíznak.

      Elterjedt az ószövetségi jelenség: A jók jót kapnak, a rosszak pedig rosszat – már itt

itt a földön is. 

      A közömbösség lealázza az embert. Jézus segíti Egyházát, hogyan jutassa el ismeretét

az emberi szívekbe.

 C./ A hit ereje, szentjeinkben. 

 Antiochiai Szent Margit példája ( +III.sz.vége).   Szenvedésében hittel ajánlotta magát Istennek, tűrve a legkegyetlenebb kínzásokat. (Egyik rádióadó riportere arról számolt be, hogy amerikai kutatók megállapították, aki káromkodik, jobban tűri a fájdalmakat. Ezzel szemben azt mondhatjuk: Antiochiai Szent Margitot kegyetlenül kínozták, testét kampókkal tépdesték, égő fáklyákkal sütögették, vízzel teli kádba dobták, és végül lefejezték.

Csak a hit erejével bírta a fájdalmat, a kínzást. Mondhatnánk azonban Szent Lőrinc vértanú és Szent Maximilian Kolbe atya példáját is. Nekik is hit adott erőt.)

     A mai ember? A mai ember nem tud tűrni, fájdalmat és keresztet elviselni.

D./ Felemelkedésünk és lelki békénk biztos útja: elfogadni és megtanulni Jézus igazságát,

   és hittel életté váltani.

 

Megszánta Jézus az embereket, sok mindenre tanította őket.

Igazi tudás, a hit tudása, ez életünk felemelkedésének, megújulásának egyetlen útja! 

 

 

Főoldal

Tartalom

Plébániánk bemutatása

Egyházközségeink története, jelene

Miserend

Aktuális események, híreink

Csabrendek temető, sírhely megváltás

Hittan oktatás

Vasárnapi ünnepi gondolatok

Elérhetőségünk, fontosabb linkek